คำย่อ อักษรย่อ


  หน. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
หน.หัวหน้า -