คำย่อ อักษรย่อ


  ปวท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปวท.ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค -