คำย่อ อักษรย่อ


  เสธ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
เสธ.เสนาธิการ -