คำย่อ อักษรย่อ


  สัน. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สัน.คำสันธาน -