คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ห. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ห.สารวัตรทหาร -