คำย่อ อักษรย่อ


  สสร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สสร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ -