คำย่อ อักษรย่อ


  ปวช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ -