คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ว.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ว.ท.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย -