คำย่อ อักษรย่อ


  ปปส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปปส.สำนักงานปราบปรามยาเสพติด -