คำย่อ อักษรย่อ


  สวคท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สวคท.สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย -