คำย่อ อักษรย่อ


  สภ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สภ.สถานีตำรวจภูธร -