คำย่อ อักษรย่อ


  ปธน. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปธน.ประธานาธิบดี -