คำย่อ อักษรย่อ


  สผ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สผ.สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม -