คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ป.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ป.อ.สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -