คำย่อ อักษรย่อ


  สปอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สปอ.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ -