คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ป.ส.ท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ป.ส.ท.สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย -