คำย่อ อักษรย่อ


  ปตท. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย -