คำย่อ อักษรย่อ


  สทร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สทร.สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ -