คำย่อ อักษรย่อ


  ปณ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์ -