คำย่อ อักษรย่อ


  ปณ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์ -