คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร y

อักษรย่อ หมวด y
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
YWhy
Y2KYear 2000
Yrs.Yours (sincerely/faithfully …)
YWYou are welcome