คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร v

อักษรย่อ หมวด v
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
V.O.A.Voice of America
V/SVital sign
VFVentricular Fibillation
VGAVideo Graphics Array
Vol.Volume
VPVice President
VPNVirtual Private Network
VSVersus
VTVentricular Tachycardia