คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร l

อักษรย่อ หมวด l
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
L/CLetter of Credit
L8Late
L8rLater
LABLABORATORY
LANLocal Area Network
LBPLow Back Pain
LCDLiquid Crystal Display
LDPELow-density Polyethylene
LEDLight-emitting diode
LFCLiverpool F.C.
LHBANKLand and House Bank
LLDPELinear Low-density Polyethylene
LMAOLaugh my ass of
LMFAOLaugh my f**king ass off
LMKLet Me Know
LOLLaugh out Loud
LPGLiquid Petroleum Gas
LR LABOR ROOM
Ltd.Limited
LTELong-Term Evolution
LTFLong Term Equity Fund
LUVLOVE
LV.Low Voltage