คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร i

อักษรย่อ หมวด i
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
I.C.A.O.International Civel Aviation Ortanization
I.D.Industrial Design
i.e.id est (that is)
I/OIntake/Outtake
I&DIncision and Drainage
IBFInternational Boxing Federation
IBMInternational Business Machines
ICI see
ICANNThe Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICHIntra cerebral hemorrhage
ICTInformation, Communication and Technology
ICUIntensive Care Unit
ID CardIdentification Card
IDKI don’t Know
IEInternet Explorer
IISInternet Information Services
ILOInternational Labour Organization
IMInstant Message
IMAPInternet Message Access Protocol
IMEIInternational Mobile Equipment Identity
IMFInternational Monetary Fund
IMOIn my opinion
IMPImpression
IMPOVIn my point of view
Inc. Incorporated
INSInstrument
Int.Interest
IOUI Owe You
IOWIn other words
IP AddressInternet Protocol Address
IPD INPATIENT DEPARTMENT
IPSIn-plane Switching
IPTVInternet Protocol Television
IRInfrared
IRLIn real life
ISISIslamic State of Iraq and Greater Syria
ISOInternational Organization for Standardization
ISPInternet Service provider
ITInformation Technology
ITMInstitute for Traditional Medicine
IVAIntravenous anesthesia
IVFIntravenous Fluid