คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร h

อักษรย่อ หมวด h
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
H.M. His Majestic
H.O.Head Office
h.q.Headquarters
H&MHennes & Mauritz AB
HANDHave a nice day
HBDHappy Birthday
hdbkhandbook
HDDHard Disk Drive
HDMIHigh-Definition Multimedia Interface
HDPEHigh-density Polyethylene
HDRHigh Dynamic Range
HDTVHigh-definition Television
hdwhardware (computer)
HEENTHead Ear Eye Nose Throat
HIVHuman Immunodeficiency Virus
HNPHerniated Nucleus Pulposus
HRHuman Resource Management
HRMHuman Resources Management
Hrs. Hours
HSDPAHigh-Speed Downlink Packet Access
HSPAHigh Speed Packet Access
HSUPAHigh-Speed Uplink Packet Access
HTHeight
HTMLHyperText Markup Language
HTML5HyperText Markup Language v.5
HTTPHypertext Transfer Protocol
HTTPSHypertext Transfer Protocol Secure
HV.High Voltage
HVAcHigh Voltage Air Conditioning