คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร f

อักษรย่อ หมวด f
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
F / BFood and Beverage
F / OFront Office
F. / Fl. / Fr.Floor
F.A.OFood and Agriculture Organization of the United Nations
f.o.a.for the attention of
Fac.Oper.Factory Operator
FAOFood and Agriculture Organization
FAQFrequently asked questions
FBFacebook
FBIFederal Bureau of Investigation
FBTFootBallThai
FDAFood and Drug Administration
Feb.February
FIFAFédération Internationale de Football Association
FIFOFirst In, First Out
Flr floor
FNAFine Needle Aspiration
FOBFree on Board หรือ Freight on Board
Ft foot
FTAFree trade area
FTPFile Transfer Protocol
FWVGAFull Wide Video Graphics Array
FxFracture
fyifor your information