คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร c

อักษรย่อ หมวด c
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
C / OCare of
c.c.copies to (carbon copies)
C/SCesarian section
CACancer
CAPDContineous Ambulatory Peritoneal Dialysis
CATCommunications Authority of Thailand
CCChief Complaint
CCUCoronary Care Unit
CDAChronic Dento Alveolar abscess
CDDClient Due Diligence
CDMACode Division Multiple Access
CEOChief Executive Officer
cf.compare
CHFCongestive Heart Failure
CHMODChange Mode
CIACentral Intelligence Agency
CIECommission internationale de l’éclairage
CIFCost, Insurance and Freight
CMOSComplementary Metal–oxide Semiconductor
CMSContent Management System
CMYKCyan-Magenta-Yellow-blacK
CNCComputer Numerical Control
CNNCable News Network
Co.Company
Co.,Ltd. Company Limited
Co., Ltd.Company Limited
CODChemical oxygen demand
Conts.Contains
COPDChronic Obstructive Pulmonar Disease
CorpCorporation
COZBecause
CPRCardiopulmonary resuscitation
CPUCentral processing unit
CRFChronic Renal Failure
CSSCascading Style Sheet
CT-ScanComputerized Tomography – Scan
CTRLControl
CTSCarpal Tunnel Syndrome
CUSee you
CUL or CUL8RSee you later
CuzBecause
CVcurriculum vitae
CV.Curriculum Vitae
CVACerebro Vascular Accident