คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ฮ

อักษรย่อ หมวด ฮ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ฮ.เฮลิคอปเตอร์
ฮ.ศ.ฮิจเราะห์ศักราช