คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ล

อักษรย่อ หมวด ล
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ล.ลิตร
ล.ญ.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ล.ว.ลูกเสือวิสามัญ
ลบจังหวัดลพบุรี
ลบ.ซม.ลูกบาศก์เซนติเมตร
ลปจังหวัดลำปาง
ลพจังหวัดลำพูน
ลยจังหวัดเลย
ลส.ชบ.ลูกเสือชาวบ้าน