คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ฟ

อักษรย่อ หมวด ฟ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ฟ.ฟาเรนไฮต์, ฟุต