คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ผ

อักษรย่อ หมวด ผ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ผ.แผนก
ผ.ด.การผังเมืองดุษฎีบัณฑิต
ผ.บ.การผังเมืองบัณฑิต
ผ.ม.การผังเมืองมหาบัณฑิต
ผกก.ผู้กำกับ
ผกค.ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
ผจก.ผู้จัดการ
ผช.ผู้ช่วย
ผช.ผญบ.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผช.ผอ.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผญบ.ผู้ใหญ่บ้าน
ผต.มท.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ผบ.ผู้บังคับการ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ
ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผบ.ทบ.ผู้บัญชาการทหารบก
ผบ.ทร.ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผบ.ทอ.ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผบ.สส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผบก.น.ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
ผบก.ป.ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม
ผบก.ภ.ผู้บังคับการตำรวจภูธร
ผบช.ก.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผผ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผว.กทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผวจ.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผศ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผอ.ผู้อำนวยการ
ผอ.ปจ.ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด