คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ถ

อักษรย่อ หมวด ถ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ถ.ถนน
ถ.พ.ความถ่วงจำเพาะ