คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ด

อักษรย่อ หมวด ด
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ด.ช.เด็กชาย
ด.ญ.เด็กหญิง
ด.ต.นายดาบตำรวจ
ด.ศ.ร.การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน
ดคก.เดคากรัม
ดม.เดซิเมตร
ดร.ดอกเตอร์
ดล.เดซิลิตร