คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ญ

อักษรย่อ หมวด ญ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ญ.หญิง