คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ฌ

อักษรย่อ หมวด ฌ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ฌกส.ฌาปนกิจสงเคราะห์