คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ซ

อักษรย่อ หมวด ซ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ซ.เซลเซียส, เซนติเกรด, ซอย
ซ.ต.พ.ซึ่งต้องพิสูจน์
ซก.เซนติกรัม
ซม.เซนติเมตร