คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร จ

อักษรย่อ หมวด จ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
จ.จังหวัด, วันจันทร์
จ.-ศ.วันจันทร์ ถึง วัศุกร์
จ.จ.จตุตถจุลจอมเกล้า
จ.ช.จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
จ.ต.จ่าตรี
จ.ท.จ่าโท
จ.ป.ร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ.ภ.จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
จ.ม.จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย
จ.ศ.จุลศักราช
จ.ส.ต.จ่านายสิบตำรวจ
จ.ส.ท.จ่าสิบโท
จ.ส.อ.จ่าสิบเอก
จ.อ.จ่าเอก
จ.อ.ต.จ่าอากาศตรี
จ.อ.ท.จ่าอากาศโท
จ.อ.ร.คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร
จ.อ.อ.จ่าอากาศเอก
จขกทเจ้าของกระทู้
จนท.เจ้าหน้าที่
จบจังหวัดจันทบุรี
จป. วิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ
จยย.จักรยานยนต์
จฬ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย