คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ข

อักษรย่อ หมวด ข
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ข.ท.ร.ข่าวทั่วราชอาณาจักร
ขกจังหวัดขอนแก่น
ขจก.ขบวนการโจรก่อการร้าย
ขส.ทบ.กรมการขนส่งทหารบก
ขส.ทร.กรมการขนส่งทหารเรือ
ขส.ทอ.กรมการขนส่งทหารอากาศ
ขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ