คำย่อ อักษรย่อ


  กห ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กหกระทรวงกลาโหม -


loading...