คำย่อ อักษรย่อ


  อย ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา -


loading...