คำย่อ อักษรย่อ


  บก ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บกจังหวัดบึงกาฬ -


loading...