คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ต.พันตรี -


loading...