คำย่อ อักษรย่อ


  ออท. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ออท.เอกอัครราชทูต -


loading...