คำย่อ อักษรย่อ


  CTRL ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CTRLControl -


loading...