คำย่อ อักษรย่อ


  COD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CODChemical oxygen demand -


loading...