คำย่อ อักษรย่อ


  กทค. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทค.สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม -


loading...