คำย่อ อักษรย่อ


  Qt. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Qt.Quantityปริมาณ


loading...